הקטנת טקסט בתוך סוגריים באינדיזיין מראי מקום

כיצד ניתן להקטין טקסט שנמצא בתוך סוגריים לדוגמה מראי מקום ?

מטרת השימוש: במיוחד בספרי קודש מכניסים את הטקסט של מראי המקום בתוך סוגריים ומקטינים את הטקסט קטן יותר מהטקסט המרכזי

יש ב' דרכים לעשות זאת, דרך ראשונה ע"י grep:  

בכדי להקטין רק את הטקסט שנמצא בתוך סוגריים יש לבצע מספר שלבים

שלב א': בחירת סגנון פסקה (paragraph style) שיחול על הפסקאות שבתוכן יש סוגריים (במאמר המוסגר מומלץ ברמת החובה להשתמש בסגנונות)

שלב ב': בחירת סגנון תו (caracter styles) שיחול על הסוגריים הגודל המומלץ הוא 75% מגודל הטקסט. (איך מגדירים את זה לחצו כאן)

שלב ג: יש בסגנון פסקה להכניס לתוך לשונית הGREP את הקוד הבא (ניתן גם להכניס את הקוד הבא לשורת החפש את בחלון חיפוש והחלפה תחת לשונית הgrep ואת שורת ההחלף ב להשאיר ריקה

\(.+?\)

הגדרת גרפ סטייל

כתוב/כתבי תגובה