דגשים קופצים באינדיזיין

דגשים קופצים באינדיזיין היא בעיית מוכרת בפונטים מסויימים. אשר קוראת הרבה בטקסט שהורד מהאינטרנט או בטקסט שניקדו אותו בסדר לא נכון.

בעיה זו נפוצה כאשר יש באות כמה סוגי ניקוד, ואת הדגש הקלידו לאחר שאר הניקוד

כאשר אנו נתקלים בדגשים קופצים ניתן לבצע חיפוש והחלפה על מנת לסדר את הדגשים במקומם

בחלון החיפוש והחלפה ניכנס ל GREP

בשורת חפש את

([ְֱֲֳִֵֶַָֹֻּׁׂ])ּ

בשורת החלף ב

ּ$1

מחשבה 1 על “דגשים קופצים באינדיזיין”

כתוב/כתבי תגובה